Afganistano kariai

Afganistano kariai Amazing E Book, Afganistano Kariai Author Mindaugas Milinis This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book Afganistano Kariai , Essay By Mindaugas Milinis Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You

Ansas Plonis, author of Paskutinieji Kur i nerijos betonuotojai.1993 m baig Klaip dos universitet 1995 1997 m regionin s televizijos Balticum TV informacin s laidos redaktorius, publicistin s laidos Tavo problemos ir sportin s laidos Riteriai k r jas 1997 2000 m dienra io Vakar ekspresas reporteris 2000 2001 m krovos kompanijos Bega atstovas spaudai 2001 2003 m dienra io Vakar ekspresas vyr redaktoriaus pavaduotojas 2003 2004 m urnalo Ekstra laikas redaktorius ir leid jas 2004 2006 m Neringos savivaldyb s atstovas spaudai 2006 2012 m dienra io Lietuvos inios korespondentas Nuo 2012 m dienra io Vakar ekspresas ekonomikos ir politikos aktualij redaktorius.I leido fotoalbum Neringai 45 2006 m , knyg Paskutinieji Kur i nerijos betonuotojai 2008 m Para dvi publicistikos knygas Afganistano kariai Prisiminimai po dvide imties met ir Afganistano kariai Antra knyga Jose surinkti 1979 1989 m Afganistane tarnavusi ir Soviet S jungos gretose su Afganistano tautomis kariavusi vaikin i Lietuvos prisiminimai.

[Epub] ➟ Afganistano kariai  By Mindaugas Milinis – Webcambestmilf.info
  • Paperback
  • 360 pages
  • Afganistano kariai
  • Mindaugas Milinis
  • Lithuanian
  • 07 October 2017
  • 9786099514017

10 thoughts on “Afganistano kariai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *