Bakele

Bakele Sahneler Ve Mekanlar, Haller Ve Duygular, Insanlar Ve Dil Yumruk Gibi Hikayeler En Korunakl B Lgelere Iniyor, Savunmas Z Karanl Klarda Art Arda Im Ekler Ak Yor Sezgin Kaymaz G C N Nereden Al Yorsa Oray G Lendiriyor Okuyan Yi Ki T Rk E Biliyorum Diye Krediyor A R Lar Hortlatan A K, Tasma Tak P Cralara Kapat Lan Vicdan, Neyin F S Ldad S R, Kum Ta Nda Gizli An Areyi Uzayda Arayanlar, Zr Kabahatinden B Y K Olanlar, K K Bir Ekte Sakl Hayatlar, Y Z Bin Sene BeklenenlerZ Tl Klar N Dengesi Korkusuzca Kurcalan Yor, G Zya Lar Ve Kahkahalar E Li Inde Samimi Ve Sahi Bir Ser Ven Ba L Yor Sezgin Kaymaz, Hikayelerin Kahraman Yapt Okura Sesleniyor Bakele

1962 de Sinop ta do du Konya Anadolu Lisesi ni bitirdi Hacettepe niversitesi ngilizce Dilbilimi B l m n , T rk e dersini veremedi i i in son s n ftan terk etti 1976 dan itibaren oyuncu ve teknik direkt r olarak hentbolla u ra t T rkiye Voleybol Federasyonu nda Koordinat r olarak al t Romanlar hepsi leti im den Uzunharmanlar da Bir Davetsiz Misafir 1997 , Geber Anne 1998 , Kapta

➾ [Download] ➻ Bakele By Sezgin Kaymaz ➷ – Webcambestmilf.info
 • Paperback
 • 198 pages
 • Bakele
 • Sezgin Kaymaz
 • 07 November 2017
 • 9786055162443

10 thoughts on “Bakele

 1. says:

  Sezgin Kaymaz daha nce hi okumam t m Birka y l nce, ok olumlu ele tiriler alan K n n alm t m, ama hala f rsat bulup el atamad m Belki hacimli ve k k punto bas ml olmas cayd r c bir etki yaratt Neyse ge en y l hediye gelen Bakele yle Kaymaz a giri yapm oldum Fena bir giri oldu ama Genelde ok basit yk ler a rd m do rusu, bu kadar isim yapm bir yazardan bu d zeyde yk ler beklemiyordum Dili de itici geldi, bolca geliyom , gidiyom t r bir slup T rk enin G vde G sterisi ba l kl arka kapak yaz s ise yay nc April in t ynetini ortaya koyuyor insanlar bu kadar enayi yerine konulmamal

 2. says:

  Sezgin Kaymaz ile ilk tan mam oldu Bakele Bana yk den ziyade sanki n arkas ok da nemli olmayan olaylar derlemesi gibi geldi kitap Daha do rusu anlatan i in nemli de il, o olaya ahit olmu zaten ama bize aktar rken de ucunu a k b rakmas Baz yk ler ok can al c bir olayla ba layarak o kadar s n k veya tamamlanmadan bitti ki, yar m kalm l k hissiyle cebelle tim hem okurken Sevecek miyim yk leri yoksa sevmeyecek miyim, g zel mi irkin mi diye d nmekten yoruldum.Benim okumaktan keyif ald m yk tan m na ok uymuyor Bakele deki yk ler Ancak dili ak c , anlat m sade ok uzun yk ler de il G nl k temalar se ilmi Yakalamas , i ine girmesi zor de il Kolayl kla, zorlamadan bir eyler okumak isteyecekler i in tavsiye edilebilir.

 3. says:

  Bizim i imizden, e lenceli ve samimi bir kitap Yer yer fazlaca argo i erse de bu kitaba samimi bir hava vermi En ok kitaba ad n veren ilk hikaye Bakele yi sevdim Zaten bu kitab almam ve okumam sa layan yegane sebep kitbin ad d r Sevdi im bir arkada m bana s rekli bu hitapla seslenirdi imdi bu kitap ve ayn zamanda bu seslenme tarz yani Bakele daha de erli oldu g z mde.Sezgin Kaymaz n di er kitaplar n okumak i in meraklanmam da sa lad bu kitap ayn zamanda.

 4. says:

  Kitap bitti ama ben kitaba da ismini veren Bakele , Ben Geldim De ve zg hikayelerine doyamad m, ok k sa ama tad damakta kal yor Bir dilim daha der gibi, ne olur bir kez daha okuyum diyorsun.Di er hikayeler de ok canl , hayattanKullan lan dil biraz basit, argolu ve k f rl ama g l mseten , samimi bir dil Kaba k f rler gibi durmuyor karakterlerin zerinde.Baz hikayeler derinden h z n veriyor , baz lar kahkahadan yan devrilmenize sebep oluyor.Hatta baz b l mlerde nce kahkaha at p sonra a lamakl oluyorsun.

 5. says:

  Yazarla ilk tan mam bu kitapla oldu ahane ba layan yk lerin sonunun havada kalmas ya da s n k bir sona ba lanmas ve T rk e nin g vde g sterisi tan t m na uymayan bir T rk e ile yaz lan baz yk ler sebebiyle bekledi imi bulamad m.

 6. says:

  Birbirinden farkl mizahi gelerin bolca yer adl g zel yk ler Roman ndaki slubunu baz yk lerinde devam ettirmi Y resel a zlar ve argolar ok g zel yk ye yedirmi Normal notum 3.5

 7. says:

  Sezgin Kaymaz, ge en sene ke fetti im yazarlardan biri Bakele isimli yk , kitab n n ilk yk s Ve ben okur okumaz, niye bu kadar ge kalm m okumak i in diye d nm t m.

 8. says:

  Sezgin Kaymaz ile tan ma kitab m oldu ve bana yk kitaplar n daha da ok sevdirdi 34 yk den se mek istesem, ok fazla be endi im, kalbime dokunan, g ld ren, h z nlendiren yk se ebilirim Ama ilk yk Bakele ile ba lar ba lamaz vuruldum dede dedim, bakele ne demek anlatt can m demekmi ve a k m ve bir tanem ve her eyim ve mr m n v r ve g z m n n ru ve kalbim ve m ve daha y z binlerce g zel s z, g zel ses demekmi.

 9. says:

  lk Sezgin Kaymaz okuyu um ve son olmayacak gibi gibi Kitab sevip sevmemek aras nda kald m Baz yk ler ok g zel baz lar ise ok gereksizdi Neyse ucuza bir kitab n bulursak bir ans daha veririz Say n Kaymaz a.

 10. says:

  Bir solukta okudum Can m Sezgin Kaymaz dan nefis hikayeler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *