Fra den fagre nye verden

Fra den fagre nye verden Reportager, Der Dokumenterer Racisme, Slavelignende Arbejdsforhold, Mobning, Stigmatisering Og Anden Elendighed For Samfundets Mest Udsatte Forfatteren Har Med Sine Forskellige Forkl Dninger F Et Et Indblik I, Hvordan Man Behandler Hinanden I Det Tyske

G nter Wallraff is a German writer and journalist He came to prominence thanks to his striking journalistic research methods and several major books on lower class working conditions and tabloid journalism This style of research is based on what the reporter experiences personally after covertly becoming part of the subgroup under investigation Wallraff would construct a fictional identity so t

[KINDLE] ❄ Fra den fagre nye verden By Günter Wallraff – Webcambestmilf.info
 • Paperback
 • 330 pages
 • Fra den fagre nye verden
 • Günter Wallraff
 • Danish
 • 06 March 2018

10 thoughts on “Fra den fagre nye verden

 1. says:

  Ksi ka jest mocno nier wna Z jednej strony bardzo dobre reporta e o yciu bezdomnych, pracownikach call center i z fabryki pieczywa z drugiej be kotliwa dyskusja o Deutche Bahn, Starbucksie i nieetycznych prawnikach Warto j przeczyta , ale tylko do po owy.

 2. says:

  Ksi ka G ntera Wallraff nie jest nowa Swoj premier mia a w Niemczech w 2009 Chcia abym wierzy , e od tamtej pory wiele zmieni o si na lepsze Pewnie s to jednak p onne nadzieje.G nter Wallraff pierwszy raz dzia a z ukrycia w 1969 roku, kiedy opublikowa pierwsze reporta e o ludziach bezdomnych, uzale nionych oraz pracownikach fabryk Za ka dym razem G nter Wallraff chcia na w asnej sk rze przekona si jak yj przedstawiciel danej grupy spo ecznej Odpowiednio si charakteryzowa i pr bowa wtopi w wybrane rodowisko W 1985 niemiecki s d usankcjonowa jego spos b dzia ania Od tamtej pory Wallraff nie musia si obawia , e z ama prawo W tym samym roku pracowa jako turecki imigrant, sprawdzaj c w ten spos b poziom ksenofobii w Niemczech.W ksi ce Z nowego wspania ego wiata jest kolejno Somalijczykiem, bezdomnym, pracownikiem call centre i piekarzem w piekarni podwykonawcy Lidla Opisuje te do wiadczenia innych os b praktykant w w gastronomii, pracownik w kolei pa stwowej, czy wreszcie podaje wspomnienia ludzi, kt rym nieuczciwe firmy prawnicze z ama y ycie Dla mnie osobi cie najbardziej poruszaj ce by y opisy ycia bezdomnych oraz pracownik w piekarni W pierwszym wypadku, nie zdawa am sobie sprawy, e w gruncie rzeczy bardzo atwo trafi ma dno G nter rozmawia z by ymi przedsi biorcami, szanowanymi niegdy cz onkami spo eczno ci, kt rzy po upadku swoich firm w ko cu trafili na ulic Oczywi cie byli te i alkoholicy, byli mieszka cy dom w dziecka i kilku obie y wiat w G nter dochodzi to wniosku, e wprawdzie rz d w miar sprawnie administruje bezdomnymi, ale nie pomaga im wyj na prost Nawet specjalnie wyznaczone do tego o rodki, propaguj bierno u swoich podopiecznych W piekarni piek cej bu eczki dla Lidla ludzie pracowali du o i ci ko za minimalne wynagrodzenie W dodatku praca ta by a niebezpieczna Poniewa maszyna do bu ek cz sto si zacina a, na pod og hali lecia y tacki z gor cym pieczywem Firma nie mog a pozwoli sobie na straty, pracownicy apali gor ce tacki i bu ki, kt re czasami wystrzeliwa y jak pociski armatnie Wszyscy byli poparzeni G nter pierwszego dnia zarobi poparzenia na plecach i na ramieniu Na pytanie, czy nie mo na by wymieni starych powykrzywianych tacek na nowe, G nter otrzyma odpowied wy jeste cie ta si ni tacki.Wyzysk, upokarzanie i manipulacja pracownikami Chcia abym wierzy , e ju tak nie jest Ale ten nowy, lepszy wiat nie przyni s rozwi zania spo ecznych problem w i mo e dobrze, e s dziennikarze, kt rzy nam o tym przypominaj.Recenzja te w biBU

 3. says:

  Was ich gelernt habe bzw Verd chte, die durch dieses Buch best tigt wurden 1 Deutsche sind nur solange tolerant, wie der b se schwarze Mann wahlweise T rke, Russe, nicht an der Gartenlaubent r klopft und um Eingang in die sch ne neue Welt bittet.2 Vertraue keinem, schon gar nicht Discountern und im Speziellen nicht Lidl.3 Starbucks ist mitnichten die sch ne heile Kaffeewelt , die sie vorgibt zu sein.4 Rechtsanw lte sind Schweinebacken You don t say 5 Wir leben in einem Rechtsstaat, in dem Rendite ber die Gesundheit von Mitarbeitern geht und die Politiker mischen auch noch munter mit Mit dem Schreibstil kann ich leider, wie auch in Der Aufmacher , noch immer nicht viel anfangen, gerade die w rtlichen Wiedergaben von Gespr chen mit Betroffenen ziehen sich f r mich teilweise unverst ndlich ber etliche Zeilen, das h tte man ruhig alles ein bisschen aufh bschen k nnen Aber grunds tzlich war es sehr spannend zu lesenund dass sich meine Verd chte ja, das ist wirklich die Mehrzahl ich habe extra im Duden nachgesehen best tigt haben, war das I T pfelchen.

 4. says:

  I m very glad to be a part of the context where investigative journalism is a thing It s a selection of investigations in various topics, but what all of them have in common is the abuse of power from the higher authority That is why investigative journalism needs to exist, it needs to look into facts and stories people tell and spread them widely So called liberal Western society is not as beutiful as it seems.

 5. says:

  Waarom kan ik hier geen drie en half geven Review in nevernotreading.

 6. says:

  Interesting, written in good and easy to read style Investigative journalism is very captivating and this book is what you should start with.

 7. says:

  Het boek bevat een bundeling van ervaringen die de schrijver zelf als undercover heeft meegemaakt, dan wel ervaringen van personen, die Wallraff benaderen om kennis van te nemen.De titel van het boek is een verwijzing naar Brave New World , waarin Aldous Huxley al in 1932 de weinig rooskleurige toekomst schilderde Al in 1985 deed Wallraff als undercover reporter in zijn bestseller Ik Ali verslag van het leven van de gastarbeiders, die ten prooi vielen aan uitbuiting en intimidatie In dit boek gaat hij voor het eerst na 25 jaar weer undercover.De duistere kant van de maatschappij legt hij bloot door zelf te werken bij het Callcenter Callon in de Koelner Turm, waar hij lotto abonnementen onder mistige voorwaarden moet aansmeren.Volgens de coach kunnen de medewerkers hun geweten beter thuis laten Vervolgens werkt Wallraff in een fabriek die broodjes levert aan de keten Lidl Hij en zijn collega s verkeren er aan de rand van uitputting en ze lopen door besparingen regelmatig brandwonden op Lidl bepaalt het aantal werkuren,zo kan er 3 weken continue gewerkt worden zonder een vrije dag, terwijl bij mindere omzet in de Lidl keten de werknemers thuis kunnen blijven zonder loon Het ventilatiesysteem schakelt men ter besparing uit, terwijl Wallraff verpakkingen gevuld met kooldioxide moet opensnijden.Erg triest zijn de activiteiten van de zgn werkgevers advocaten, hij noemt deze met naam en toenaam ze zijn gewoon te goolelen Ze maken zich er sterk voor om op verzoek van de directie de OR om te leggen en om niet ontslaanbare OR leden toch ontslagen te krijgen, daartoe worden alle mogelijke middelen ingezet psychische terreur, intimidatie, spionage, treiterijen enz Wallraff komt in contact met meerdere personen die de zelfde ervaringen hebben bij verschillende bedrijven in Duitsland Er worden meestal twee kampen gecreeerd de aan de directie loyalen en de vakbondsleden Deze groepen worden tegen elkaar opgezet.Vermomd als Afrikaan ervaart hij de discriminatie aan de lijve, bijv bij het huren van een woning, bij het aanmelden bij een wandelclub en een hondenclub Er worden immer belemmeringen opgeworpen, die plots verdwenen waren, wanneer een blank lid van zijn team zich aanmeldde bij dezelfde verhuurder of voorzitterTenslotte merkt Wallraff op dat het nu is alsof de bonden nooit bestaan hebben, ook het al om aanwezige racisme was een bittere ervaring voor hem De managers ziet hij zich schaamteloos verrijken terwijl miljoenen gedeclasseerden buiten hun schuld in armoede moeten leven En de politiek, de politiek heeft zich geconformeerd aan de wensen van het bedrijfslevenAls geheel gezien schetst het boek een waardevol beeld van het leed en de ellende die schuilgaan achter de consumptie en concurrentiemaatschappij waar wij allemaal deel van uitmaken Bovendien laat Wallraff zien hoe mensen zich verzetten, zich organiseren, en via de inschakeling van de media en de politiek een verbetering van hun situatie weten te bereiken De ervaringen van Wallraff zijn geen incidenten Het zijn voorbeelden van breed ervaren misstanden die veel mensen in Duitsland, maar ook in Nederland, het leven zuur maken.

 8. says:

  In 1985 schudde undercover journalist G nter Wallraff West Europa wakker met zijn boek Ganz unten Vermomd als Turks arbeider ging hij zelf aan de slag in enkele zware industrietakken van Duitsland en legde er mensonwaardige arbeidsomstandigheden bloot Zijn boek veroorzaakte toen een schokgolf van ontzetting, verontwaardiging en ongeloof Ik herinner me dat het mij, als 19 jarige, totaal verbijsterd achterliet Was dit dan onze zogenaamd warme, Westerse, democratische samenleving Zo n 25 jaar later gaat hij opnieuw undercover en belicht de pijnpunten van onze maatschappij Als zwarte probeert hij zich te integreren in een blank Duitsland, als dakloze onder de daklozen gaat hij na hoe mensen in armoede verzeild geraken en welke opvang hiertegenover wordt geplaatst Hij gaat aan de slag als werknemer bij een aantal callcenters, gaat broodjes bakken voor supermarktketen Lidl, onderzoekt de werkomstandigheden bij Starbucks Met zijn onderzoek houdt hij de West Europese democratie n een spiegel voor en dat het beeld dat we hierin te zien krijgen nog steeds erg ontluisterend en beschamend is, is bedroevend.Zeker nu Europa gebukt gaat onder een economische recessie en vooral conservatieve, rechtse partijen die leuzen als nationale identiteit hoog in het vaandel plaatsen de stembusgang in Europa winnen, kan het belang van dit soort onderzoek niet genoeg onder de aandacht worden geplaatst.De heerlijke, nieuwe wereld is dus nog niet in zicht Jammer.

 9. says:

  G nter Walraff returns with reports about living in nowadays Germany There are 4 larger reports based on Walraff s own expereinces while ivestigating undercover being black in Germany not his best work, rather superficial , being homeless very scary , working at a Call Center and at a factory that produces bread for Lidl shocking Further, there are 4 shorter chapters dealing with issues Walraff didn t investigate himself but collected reports from others working in a luxury restaurant, at Starbucks I feel really sorry for the Baristas there , a detailed report on why the Deutsche Bahn is a mess and the tactics of laywers who have no other destiny than to destroy organiszed workers unions maybe the most shocking chapter of it all.Some of these reports, especially the Lidl, the homeless and laywer ones, are downright shocking Much of it has been known before, like Lidl s way of terrorising its employees But seen through Walraff s eyes and told in his rather entertaining way makes the horror even real I couldn t read it in one sitting, since it s a rather depressing book and I needed something light in between In the end, I now value and appreciate my own job and the company I work for even It s all very social and human.29 May 2011 Downgraded from 4 stars to 3 stars

 10. says:

  Wallraff can t stand social injustice and, in contrary to many of us, he actually does something to fight it His engagement serves higher values, not just writing a good text That is why it is hard to asses his book I m used to objective journalusim and Wallraff is engaged and participating character in stories he notes Half of this book was new and interesting with author being a homeless person or working in a factory Last 100 pages were heavy and of a document than a literature I can see in other comments to this book, that I m not the only one to feel this way Overall impression interesting and surely needed in media, where text can quickly influence both wide audience and decisive people, but not necessary perfect material for a book.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *