Kürt Masalları

Kürt Masalları K Rt Tarihi Ve K Lt R Ba L Kl Dizimizin Bu Ilk Kitab Nda K Rt Masallar Na Ve Halk Hikayelerine Yer Veriliyor Ok Zengin Bir Kaynak I Inden Se Ilip Derlenen Bu Az Say Daki Masal Ve Zellikle De Bu Masallarda Ge En Iirsel Metinler Elden Geldi Ince Zenle T Rk E Ye Evrildi Kitapta Ba Ta Mem U Zin, Seyre, Metran Sa, Nuho Ile Kalo Olmak Zere A K, Kahramanl K, Dayan Ma, Ihanet Gibi Temalar N I Lendi I On Masal BulunuyorMetinler, K Rt Ressam Tekin F Rat N Bu Kitap I In Zel Olarak Izdi I Desenlerle Birlikte Sunuluyor S Zl Anlat Ma Dayanan Bu Masallarda K Rt Halk N N Zlemlerini, Ac Lar N , Umutlar N Bulacaks N Z K Rtlerin Yaz L K Lt R Ara Lar Ndan B Y K L De Yoksu Kald D N Ld Nde En Yayg N S Zl Anlat M Arac Olarak Masallar N Bu Toplumda Ba Ka Toplumlara K Yasla Ok Daha B Y K Bir Rol Stlendi I Anla Labilir K Rt K Lt R N N Nemli Bir Unsurunu Olu Turan Masallardan Olu Turulan Bu Se Kinin K Rt K Lt R N N Tan T Lmas Na Bir Katk Olaca N Umuyoruz

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Kürt Masalları book, this is one of the most wanted Sinan Gündoğar author readers around the world.

[Ebook] ➨ Kürt Masalları By Sinan Gündoğar – Webcambestmilf.info
 • Paperback
 • 175 pages
 • Kürt Masalları
 • Sinan Gündoğar
 • Turkish
 • 11 August 2017

15 thoughts on “Kürt Masalları

 1. says:

  Yayg n baz K rt masallar n n derlenip T rk e ye kazand r ld g zel bir kitap Babam n hep bahsetti i Mem Z n neymi renmi oldum Hikayeler e lenceli de il bilgilenmek amac yla okunmad k a zevki km yor

 2. says:

  Mem Z n, Feq ye Teyran gibi dilden dile aktar lm destanlar n ayr nt l bir ekilde anlat lmas bak m ndan g zeldi Lakin insan K rt esini de yan nda g rmek istiyor Bu ba lamda daha kapsaml bir al ma olabilirdi, zellikle T rk ede K rt diline ve k lt r ne dair kaynak bulmak zorla abiliyorken al man n ansiklopedik bir boyut almas n dilerdim, belki bir Kawa Nemir ismi g rmek ayr bir anlam katabilirdi esere.Hemen alan ma selam akay m K rt halk n n sosyolojik yap s na dair ipu lar vermesi a s ndan T rk ede hatr say l r bir eser Y llar da ge se baz de erler de i miyormu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *