Vir

Vir U Ovom Djelu Je Zapo Et Proces Moralnog Raslojavanja, Proces Dru Tvenih Promjena Koje Daju Naslutiti Jedno Vrijeme To Tek Dolazi Donose I Nove I Velike Dileme Stoga Nimalo Ne Iznena Uje Injenica Da Je Vir Po Uspjehu Kod Itala Ke Publike I Knji Evne Kritike Prerastao Ostala Djela Jure Frani Evi A Plo Ara

Hrvatski knji evnik Jure Frani evi Plo ar ro en je u selu Vrisniku na otoku Hvaru Rodio se kao esto dijete u te a koj oto koj obitelji Ante i Ane Frani evi U Vrisniku je zavr io pet razreda osnovne kole a onda kod brata, u itelja u Biskupiji kod Knina, priprema i u ibeniku pola e jo dva razreda ni e gimnazije Tre i razred gimnazije pola e u Splitu a u etvrtom odustaje od daljnjeg kolova

➮ [Read] ➪ Vir  By Jure Franičević-Pločar ➺ – Webcambestmilf.info
  • 287 pages
  • Vir
  • Jure Franičević-Pločar
  • 07 October 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *